Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Grupy wymiany doświadczeń

Ten moduł zawiera opis doświadczeń pracy Grup Wymiany Doświadczeń prowadzonych w latach 2008-2010 w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Informacje o aktualnych pracach w ramach Grup Wymiany Doświadczeń (2011-2013) w ramach projektu "Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w JST" można znaleść na stronie www.jst.org.pl

Moduł 4 „Grupy Wymiany Doświadczeń -GWD” ma charakter opisowy i informuje o uruchomionych w ramach projektu „Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług” działaniach edukacyjnych polegających na współpracy grupy 6-7 samorządów (zwanych Grupami Wymiany Doświadczeń) w przygotowywaniu planów doskonalenia ich systemów dostarczania wybranych usług. Komponent GWD upowszechnia wśród lokalnych samorządów praktyczne działania benchmarkingowe polegające na wzajemnych porównaniach we współpracujących grupach samorządów i zmierzające do przygotowania indywidualnych rozwiązań doskonalących świadczenie usług publicznych.

 1. Co to są Grupy Wymiany Doświadczeń - opis metody pracy
 2. Cykl IV – 2010/2011 r.
  1. Wyniki rekrutacji
  2. Realizacja cyklu IV GWD
   1. Miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
    1. Pomoc Społeczna:
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    3. Kultura
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    4. Transport
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    5. Gospodarka komunalna
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    6. Gospodarka mieszkaniowa
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    7. Efektywność energetyczna
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
   2. Gminy wiejskie:
    1. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Gospodarka komunalna
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
   3. Powiaty ziemskie:
    1. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Zdrowie
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    3. Transport
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
 3. Cykl III – 2009/2010 r.
  1. Wyniki rekrutacji
  2. Realizacja cyklu III GWD
   1. Miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
    1. Pomoc Społeczna:
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    3. Kultura
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    4. Transport
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    5. Gospodarka komunalna
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    6. Gospodarka mieszkaniowa
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
   2. Gminy wiejskie:
    1. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Gospodarka komunalna
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
   3. Powiaty ziemskie:
    1. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Zdrowie
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    3. Transport
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
 4. Cykl II – 2008/2009 r.
  1. Wyniki rekrutacji
   1. Pomoc społeczna
   2. Oświata
   3. Kultura
   4. Transport
   5. Gospodarka komunalna
   6. Gospodarka mieszkaniowa
  2. Realizacja cyklu II GWD
   1. Miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
    1. Pomoc Społeczna:
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    3. Kultura
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    4. Transport
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    5. Gospodarka komunalna
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    6. Gospodarka mieszkaniowa
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
   2. Gminy wiejskie:
    1. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Gospodarka komunalna
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
   3. Powiaty ziemskie:
    1. Oświata
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    2. Zdrowie
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
    3. Transport
     1. Spotkanie I
     2. Spotkanie II
     3. Spotkanie III
     4. Spotkanie IV
     5. Spotkanie V
     6. Sprawozdania z prac
 5. Cykl I – 2007/2008 r.
  1. Miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie:
   1. Pomoc Społeczna:
    1. Lista uczestników
    2. Sprawozdania z prac
   2. Oświata
   3. Kultura
   4. Transport
   5. Gospodarka komunalna
   6. Gospodarka mieszkaniowa
  2. Gminy wiejskie:
   1. Oświata
   2. Gospodarka komunalna
  3. Powiaty ziemskie:
   1. Oświata
   2. Zdrowie
   3. Transport