Zgłoś uwagi

System Analiz Samorządowych - monitorowanie usług publicznych w miastach

21-01-2020
System Analiz Samorządowych - monitorowanie usług publicznych w miastach

Szanowni Państwo, w związku z rozbudową Systemu Analiz Samorządowych o nowe moduły i nowe użyteczności dla miast informujemy, że od roku 2019 nie będzie kontynuowane zbieranie danych od Państwa w dotychczasowym zakresie  i monitorowanie usług publicznych w miastach za pomocą ankiet, które Państwo od wielu lat dla nas uzupełniliście.

Szanowni Państwo, w związku z rozbudową Systemu Analiz Samorządowych o nowe moduły i nowe użyteczności dla miast informujemy, że od roku 2019 nie będzie kontynuowane zbieranie danych od Państwa w dotychczasowym zakresie  i monitorowanie usług publicznych w miastach za pomocą ankiet, które Państwo od wielu lat dla nas uzupełniliście. Wszelkie dane, które od wielu lat gromadzimy w naszej bazie nadal jednak będą mogły być wykorzystywane i oglądane (żółty i zielony puzzel). Dokładamy wszelkich starań, aby System Analiz Samorządowych wzbogacać o informacje potrzebne Państwu w codziennej pracy i kontynuować zbieranie danych, na tyle ile to możliwe na bazie statystyki publicznej. Takie działy jak demografia, finanse miast, oświata – będą nadal systematycznie zasilały bazę SAS, w takim samym, szerokim zakresie. Pozostałe sektory jak transport, kultura, pomoc społeczna, usługi komunalne i mieszkaniowe zostaną w możliwie szerokim zakresie udostępnione na bazie danych z GUS/BDL.  Mamy nadzieje, że będzie to coraz szerszy zakres danych – ZMP bowiem realizuje wraz MSWiA projekt System Monitorowania Usług Publicznych, w wyniku którego ma powstać spójny, powszechnie dostępny i elektroniczny system baz danych w GUS. Dzięki tym pracom, statystyka publiczna  ma stać się bardziej dostępna, w efekcie dając Państwu szerokie możliwości korzystania z niej, z powstałych  analiz i raportów.

Zapraszamy także Państwa do zapoznania się z nowym narzędziem pt. MONITORING ROZWOJU LOKALNEGO, wypracowanym w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim”. Jest to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin. Dziękując wszystkim przedstawicielom naszych Miast Członkowskich za lata współpracy i aktywne uczestnictwo w budowaniu Sytemu Analiz Samorządowych zapraszamy do korzystania z naszej bazy SAS oraz jej  nowych narzędzi.