Zgłoś uwagi

Proszę czekać trwa generowanie wskaźników...

Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju. Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym co dzieje się w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą. Nie jest to również ocena w sensie formalnym, ale punkt wyjścia do analizy. Tym samym to jest wsparcie władz i mieszkańców w przygotowaniu decyzji, przede wszystkim o charakterze strategicznym.
Monitor Rozwoju Lokalnego został przygotowany w ramach projektu „Monitoring rozwoju lokalnego na poziomie miejskim i wewnątrz-miejskim” finansowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Monitor Rozwoju Lokalnego

Wybierz gminę:

Typ samorządu:

Szukaj:

Grupa porównawcza:

Ludność:

Województwo:

Powiat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Nazwa jednostki Kod teryt Województwo Typ
Zamknij okno

Pomoc

Treść pomocy