Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Jak korzystać z SAS - praktyczny przewodnik

- Praktyczny przewodnik - strona w przygotowaniu

- Badania ankietowe:

    efektywność energetyczna: ankieta, instrukcja wypełniania
    komunalna gospodarka mieszkaniowa: ankieta, instrukcja wypełniania
    kultura: ankieta, instrukcja wypełniania
    pomoc społeczna: ankieta, instrukcja wypełniania
    transport: ankieta, instrukcja wypełniania
    usługi komunalne: ankieta, instrukcja wypełniania

- Opisy wskaźników:

    efektywność energetyczna
    komunalna gospodarka mieszkaniowa
    kultura
    pomoc społeczna
    transport
    usługi komunalne
    demografia
    finanse
    oświata SIO
    podstawowe wiadomości statystyczne
    współpraca z organizacjami pozarządowymi
    zrównoważony rozwój