Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Grupy porównawcze w Monitorze Rozwoju Lokalnego

Do pobrania:

  1. Dobór grup porównawczych w MRL
  2. Lista JST według grup funkcjonalnych
  3. Metodologia klasyfikacji gmin