Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Grupy porównawcze w SAS

Do celów analiz porównawczych jednostek samorządu terytorialnego – z wykorzystaniem danych pochodzących ze statystyki publicznej (pełna próba wszystkich JST w kraju) będzie się stosować tzw. „grupy porównawcze”.

Decyzję taką podjęto ponieważ objęcie analizami SAS wszystkich jednostek samorządu lokalnego w kraju (a nie jak dotąd miast członkowskich uczestniczących w badaniach usług – ok.  80)  i fakt  wielowymiarowego   zróżnicowania   tych   jednostek powoduje,   że zarówno wyciąganie   wniosków   merytorycznych   dla   całości   próby   (2792   jednostek   samorządu  w kraju), jak i prezentacja graficzna wyników w formie wykresów oraz czas potrzebny do obliczeń wskaźników przez system (aspekty techniczne) stają się trudne.

Poniżej znajdują się linki do szczegółowych opracowań eksperckich, z których pierwsze i drugie   autorstwa   zespołu   ZMP   w   składzie   P.Krawczyk,   T.Potkański   i   A.Porawski wyprowadza   i   uzasadnia   przyjęte   założenia   metodologiczne   oraz   aktualizuje   kryteria wydzielenia grup porównawczych, a trzecie (autorstwa Prof. dr hab. Tadeusza Borysa) jest ich wewnętrzną recenzją do celów przygotowania jednego z komponentów SAS – modułu monitorowania   wskaźników   zrównoważonego   rozwoju.   Ponadto   zamieszczono   linki   do plików zawierających JST w podziale na grupy porównawcze w poszczególnych latach oraz innych plików z informacjami dotyczącymi aktualizacji grup.


Załączniki: