Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Baza dobrych praktyk w zarządzaniu

Moduł ten odnosi użytkownika do bazy dobrych praktyk zarządzania w jednostkach samorządu na stronie projektu www.jst.org.pl. Baza prowadzona przez ZGW RP a uzupełniania wspólnie przez ZMP, ZGW RP i ZPP obejmuje rozwiązania z gmin miejskich, wiejskich i powiatów ziemskich. Baza zawiera:

  1. opisy dobrych praktyk z zakresu usług społecznych - laureaci konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” z roku 2007 oraz z roku 2009 (w trakcie uzupełniania)
  2. opisy dobrych praktyk z zakresu usług technicznych (laureaci konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” z roku 2008)
  3. opisy dobrych praktyk z zakresu usług technicznych i społecznych – zidentyfikowane poza ww. konkursem, a warte docenienia i upowszechnienia
  4. opisy dobrych praktyk z zakresu rozwoju instytucjonalnego jednostek samorządu, co też warunkuje jakość dostarczanych usług - kontynuacja i aktualizacja zawartości bazy www.dobrepraktyki.pl prowadzonej przez ZGW RP a powstałej w roku 2004 w ramach projektu PAOW - PRI
  5. opisy dobrych praktyk z zakresu efektywności energetycznej w jednostkach samorządu (miastach, gminach wiejskich i powiatach) – co jest niezwykle ważne w kontekście gospodarki komunalnej, oraz wymiaru środowiskowego.

Organizatorzy zdecydowali, że ze względów merytorycznych niektóre opisy z zakresu zarządzania usługami i rozwoju instytucjonalnego, oraz zarządzania efektywnością energetyczną w zarządzaniu jednostkami samorządu – mogą się powtarzać w tych rozdziałach, ponieważ należą jednocześnie do kilku tych działów. Równocześnie przygotowano specjalny system indeksacji praktyk, który powinien ułatwić wyszukiwanie. Opisy praktyk będą sukcesywnie uzupełniane w trakcie realizacji projektu. Będą one pochodzić z konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania – usługi” oraz z innych konkursów samorządowych. Możliwe jest także umieszczenie opisów innych innowacyjnych praktyk zrealizowanych przez jednostki samorządu a nie zgłoszonych do konkursu. Propozycje w tym zakresie prosimy zgłaszać do organizatorów projektu. (Kierownik Bazy Dobrych Praktyk – Paweł Tomczak – pawel@gminyrp.pl lub Kierownik Projektu – Tomasz Potkański – tpotkanski@zmp.poznan.pl )