Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Badania ankietowe mieszkańców

Badania ankietowe w oparciu o papierowe ankiety - do pobrania
Przedstawiane ankiety są wynikiem prac Grup Wymiany Doświadczeń w latach 2007-2010 oraz zweryfikowane i uzupełnione w 2011 przez autorów Poradnika n.t badania jakości usług publicznych w jednostkach samorządu lokalnego (poniżej). Wszystkie prace wykonano w ramach projektu "Budowanie potencjału instytucjonalnego JST do poprawy jakości usług publicznych" - współfinansowanego przez Norweski Mechanizm Finansowy w latach 2007-2011.
I. Poziom samorządu gminnego.

  1. Poradnik: Badania jakości usług publicznych w samorządzie lokalnym - poradnik czytaj->
  2. Załączniki do poradnika:

 

 1. Ankiety badania opinii o warunkach życia i jakości usług publicznych
  1. Ankieta badania opinii o warunkach życia i jakości usług publicznych wersja ankiety do badania opinii na próbie indywidualnych mieszkańców czytaj Word-> czytaj PDF->
  2. Arkusz kalkulacyjny do kodowania danych i prezentacji wynikow badan: kwestionariusz - wersja badania na próbie indywidualnych mieszkańców pobierz->
  3. Ankieta badania opinii o warunkach życia i jakości usług publicznych wersja ankiety do badania opinii na próbie gospodarstw domowych / domostw czytaj Word-> czytaj PDF->
  4. Arkusz kalkulacyjny do kodowania danych i prezentacji wynikow badan: kwestionariusz - wersja badania domostw/rodzin pobierz->
 2. Ankiety badania opinii odbiorców konkretnych usług:
  1. Pomoc Społeczna
   1. Usługi opiekuńcze
    1. Ankieta wykorzystywana w GWD czytaj Word-> czytaj PDF->
    2. Metodologia badań czytaj->
    3. Wzór upoważnienia dla ankietera czytaj->
  2. Oświata
   1. Ankieta podstawowa
    1. Badanie opinii rodziców o szkole czytaj->
    2. Badanie opinii dzieci o szkole czytaj->
    3. Badanie opinii rodziców o przedszkolach i zerówkach czytaj->
   2. Ankieta poszerzona
    1. Badanie opinii rodziców o szkole czytaj Word-> czytaj PDF->
    2. Badanie opinii dzieci o szkole czytaj-> czytaj->
    3. Badanie opinii nauczycieli czytaj Word-> czytaj PDF->
  3. Kultura
   1. Ankieta – Centra kultury czytaj Word-> czytaj PDF->
   2. Ankieta – Biblioteki czytaj Word-> czytaj PDF->
   3. Ankieta – Muzea czytaj Word-> czytaj PDF->
  4. Drogownictwo i transport miejski
   1. Badanie opinii społeczności lokalnych o wybranych usługach transportu miejskiego czytaj Word-> czytaj PDF->
  5. Gospodarka komunalna
   1. Ankieta satysfakcji klienta usług wodno-kanalizacyjnych czytaj Word-> czytaj PDF->
   2. Ankieta satysfakcji klienta usług usuwania odpadów czytaj Word-> czytaj PDF->
  6. Gospodarka mieszkaniowa
   1. Ankieta oceny jakości usług zarządcy nieruchomości – własność gminy czytaj->
   2. Ankieta oceny jakości usług zarządcy nieruchomości - wspólnej czytaj->
   3. Ankieta oceny potrzeb mieszkaniowych w mieście / gminie czytaj Word-> czytaj PDF-> czytaj PDF->
  7. Energetyka lokalna
   1. Ankieta – zaopatrzenie w energię czytaj Word-> czytaj PDF->
  8. Sport i rekreacja
   1. Ankieta – uczestnictwo w sporcie rekreacyjnym
   2. Ankieta – sport szkolny
   3. Ankieta – stan i przyczyny frekwencji na imprezach sportowych
 3. Badania jakości życia w jednostce samorządu: Piotr Rogala, Raport z realizacji pracy „Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jakości życia w gminach, etap 1., Raport dla ZMP, Jelenia Góra – Poznań marzec 2009." czytaj->
  Dokument zawiera: ankietę i opis metody jej analizy

II. Poziom samorządu powiatowego

 1. Ankieta: zarządzanie drogami powiatowymi czytaj->
 2. Ankieta opinii pacjentów szpitala powiatowego czytaj->
 3. Ankieta na temat kształcenia zawodowego skierowana do pracodawców/ nauczycieli nauki czytaj->
 4. Ankieta na temat kształcenia zawodowego dla uczniów klas najwyższych szkół kształcących zawodowo czytaj->
 5. Ankieta na temat kształcenia zawodowego dla uczniów klas najwyższych szkół kształcących zawodowo