Zgłoś uwagi

ISO 37120

Jak przystąpić do badań SAS?

przebieg badań

Zakres badań SAS

Monitorowanie i analiza usług publicznych

Badania SAS

Opracowania

Grupy porównawcze

do Monitora Rozwoju Lokalnego

Grupy porównawcze

stosowane w pozostałych modułach SAS

Baza dobrych praktyk

Badania anketowe mieszkańców

Grupy wymiany doświadczeń

Badania SAS

Usługi społeczne:

Kultura

 • Kierunki zmian polityki kulturalnej miast w roku 2009 (otwórz)
 • Sektor kultury w miastach w roku 2008. Raport w ramach Systemu Analiz Samorządowych (otwórz)
 • Sektor kultury w miastach, w 2007 roku, na tle zmian od roku 2000 (otwórz)
 • Sektor kultury w miastach w 2006 roku, na tle zmian od roku 2000 (otwórz)
 • Przemiany w funkcjonowaniu sektora kultury w miastach w latach 2000-2005, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2004 i 2005 (otwórz)
 • Główne tendencje zmian w funkcjonowaniu sektora kultury w miastach, w latach 2000-2000 (otwórz)
 • Raport o stanie Sektora Kultury w miastach, w roku 2003 (otwórz)
 • Funkcjonowanie sektora kultury w miastach w 2002 r. (otwórz)
 • Warunki rozwoju kultury oraz efektywność działalności kulturalnej w miastach w 2001r. (otwórz)
 • Kultura w roku 2000 (otwórz)
 • System Analiz Samorządowych: wyniki monitorowania kultury w miastach (sytuacja w 1999 r.) (otwórz)

Pomoc społeczna

 • Miasta członkowskie ZMP wobec zadań pomocy społecznej w latach 1999-2008. Zasoby i funkcjonowanie (otwórz)
 • Miasta członkowskie ZMP wobec zadań pomocy społecznej w latach 2000-2007. Zasoby i funkcjonowanie (otwórz)
 • MIASTA CZŁONKOWSKIE ZMP WOBEC POMOCY SPOŁECZNEJ - Zasoby i funkcjonowanie w latach 2000-2006 (otwórz)
 • POMOC SPOŁECZNA W MIASTACH CZŁONKOWSKICH ZMP. Zasoby i funkcjonowanie w latach 2000-2005 (otwórz)
 • POMOC SPOŁECZNA W MIASTACH. Ciągłość i zmiana w latach 2000-2003 (otwórz)
 • INFRASTRUKTURA I FUNKCJONOWANIE SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MIASTACH POLSKICH. Ciągłość i zmiana w latach 2000-2002 (otwórz)
 • POMOC SPOŁECZNA W MIASTACH Ciągłość i zmiana w latach 2000-2001 (otwórz)
 • Pomoc społeczna w roku 2000 (otwórz)

Oświata

 • Raport „Nauczyciele a uczniowie. Jak w ostatnich latach zmieniały się liczby uczniów i nauczycieli”, Mariusz Tobor 2015 (otwórz)
 • Raport z bada SAS w zakresie oświaty za lata 2005-2009 (otwórz)
 • Raport z badań SAS w zakresie oświaty za lata 2005-2008 (otwórz)
 • Wybrane aspekty organizacji i finansowania oświaty samorządowej w Polsce Raport z badań SAS w zakresie oświaty za lata 2005-2007 (otwórz)
 • Oświata 2003 (otwórz)
 • Oświata w badaniu SAS za rok 2002 (otwórz)
 • Oświata (otwórz)
 • Analiza porównawcza danych za rok 2001. Oświata w roku 2000 (otwórz)

 

Usługi techniczne:

Transport

Gospodarka komunalna

 • Usługi komunalne (usługi wodno-kanalizacyjne i odbiór odpadów) w miastach uczestniczących w Systemie Analiz Samorządowych (dane za rok 2009 (otwórz)
 • Usługi komunalne (usługi wodno-kanalizacyjne i odbiór odpadów) w miastach uczestniczących w Systemie Analiz Samorządowych (dane za rok 2008) (otwórz)
 • Usługi komunalne (usługi wodno-kanalizacyjne i odbiór odpadów) w miastach badanych w SAS (dane za rok 2007) (otwórz)

Komunalna gospodarka mieszkaniowa

 • Raport roczny z zakresu komunalnej gospodarki mieszkaniowej w miastach uczestniczących w Systemie Analiz Samorządowych, w oparciu o dane za rok 2009 (otwórz)
 • Raport roczny z zakresu komunalnej gospodarki mieszkaniowej w miastach uczestniczących w Systemie Analiz Samorządowych, w oparciu o dane za rok 2008, zawierający elementy porównawcze z danymi za rok 2007. (otwórz)
 • Komunalna gospodarka mieszkaniowa. Raport roczny z miast uczestniczących w SAS (dane za rok 2007) - (otwórz)

 

Dziedziny przekrojowe:

Demografia

 • Procesy demograficzne w Polsce w latach 2003-2009 w układzie powiatowym. (otwórz)
 • Procesy demograficzne w Polsce w latach 1999-2008 w układzie gminnym (otwórz)
 • Procesy demograficzne w Polsce w latach 2003 – 2007 w układzie gminnym (otwórz)
 • Badanie procesów demograficznych w miastach członkowskich Związku Miast Polskich (otwórz)

Finanse jednostek samorządu

 • Główne tendencje zmian w finansach samorządowych w latach 2004-2008/2009. Raport w ramach Systemu Analiz Samorządowych. (otwórz)
 • Koncepcja budowy Koncepcja budowy bazy danych SASFIN wraz z początkowym zestawem wskaźników obrazujących stan finansów i budżetów JST Zestaw docelowy wskaźników (otwórz)
 • SAS. Przykładowe wskaźniki (otwórz)

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju

Wskaźniki jakości życia

Estonia – lokalny indeks rozwoju

 • ESTONIA - Cities and Rural Municipalities in Figures (otwórz – word); (otwórz – pdf)

Współpraca JST z NGO

 • Ekspertyza nr 5 - Raport sektorowy SAS-NGO: Analiza danych zawartych w bazie SAS dotyczących współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w latach 2009/2010. (otwórz – word)
 • Ekspertyza nr 4 - Raport sektorowy SAS-NGO: Propozycja wskaźników zawartych w bazie SAS dotyczących współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi w roku 2010. (otwórz – word)
 • Ekspertyza nr 3: Dotycząca pozyskiwania danych, statystyki publicznej w zakresie współpracy JST-NGO, wykorzystywanych w bazie SAS. (otwórz – word)
 • Ekspertyza nr 2: Raport sektorowy SAS-NGO: Analiza wskaźników zawartych w bazie SAS dotyczących współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. (otwórz – word)
 • Ekspertyza nr 1 dotycząca wskaźników do bazy SAS w zakresie współpracy JST- NGO obejmująca wskaźniki znajdujące się w statystyce publicznej i zasobach MPiPS oraz sugestie rozszerzenia zbioru na przyszłość. (otwórz – word)
 • Analiza wydatków JST na współpracę z organizacjami i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego (aktualizacja - na podstawie pełnych danych o finansach JST z lat 2008-2009). (otwórz – word)
 • Wstępna analiza wydatków JST na współpracę z organizacjami i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego (na podstawie pełnych danych o finansach JST z roku 2008) – (otwórz – word)